محمد اعتماد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مؤسسه خیریه عصای سفید

محمد اعتماد مدیرعامل مؤسسه خیریه عصای سفید اظهار داشتند که آموزش و توانبخشی رایگان نابینایان و کم بینایان و احقاق حقوق آنان از وظایف مؤسسه خیریه عصای سفید می باشد.

برای اطمینان از فرزند سالم بارداری با آزمایشات ژنتیکی انجام شود.

محمدتقی سرمدی مدیر روابط عمومی مؤسسه خیریه عصای سفید اظهار داشتند که در سال های اخیر به دلیل نبود معاینات پزشکی قبل از ازدواج، افزایش تصادفات و مصرف مشروبات الکلی شاهد افزایش آمار نابینایی هستیم.

عطف مصاحبه مسئولین مؤسسه خیریه عصای سفید با روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۶

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *